Ceramika nie zna granic...

Tworzenie ceramiki jest atrakcyjne

Realizacja zadań przy tworzeniu ceramiki ma ogromne znaczenie w kształtowaniu osobistej postawy społecznej i intelektualnej związanej z dyscypliną pracy.

 

Praca twórcza związana z tworzeniem ceramiki jest:

  • atrakcyjna dla obu płci
  • łatwa, przyjemna, użyteczna dla wykonawcy oraz dla innych ludzi
  • oparta o przetwarzanie materiałów prostych w obróbce, tanich, naturalnych, czystych ekologicznie
  • samodzielna

Praca z gliną stwarza:

  • aktywne i świadome uczestnictwo w całym procesie twórczym
  • możliwość uczenia się poprzez odkrywanie, obserwację, przeżywanie, działanie praktyczne i poznawcze
  • możliwość rozwijania struktury czynnościowej i umiejętnościowej
  • możliwość łączenia zabawy, nauki i pracy

Apolonia Kurcewicz - Krystyniak mówi, że "powołujemy do życia pracownie ceramiki po to, aby wykonywać ceramikę, a więc widocznym efektem naszej pracy będą wyroby ceramiczne - naczynia, rzeźby. Ale nie jest to jedyna korzyść. Równie ważną, a czasami nawet ważniejszą korzyścią są zmiany, jakie następują w naszej psychice.

Procesy technologiczne, które towarzyszą tworzeniu ceramiki (przygotowanie gliny, formowanie, zdobienie i wypalanie), mają wieloaspektowe i skuteczne działanie na usprawnienia ruchowe, odblokowanie emocjonalne, twórcze doświadczenie człowieczeństwa. Integrują środowisko, a także tworzą osobowe i partnerskie więzi. W procesie tworzenia przedmiotu z gliny każda forma jest pozytywnym rezultatem działania i powodem do przeżycia radości twórczej"