Grażyna Kopeć - Pracownia Ceramiczna Ogniem Malowana uczestniczyła w święcie ceramików w Gliwicach. Organizatorzy, zaprosili ją do pracy przy kole garncarskim i pokazów toczenia. Toczenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

To już czwarta Edycja organizowanej imprezy, która odwołuje się do tradycji i folkloru związanego z rzemiosłem ceramicznym. Odbywa się co roku w pierwszą sobotę następującą po dniu św. Michała, czyli dniu, kiedy to dawniej kończono sezon letni w garncarniach.

Tym razem odbyła się przy ul. Jana Śliwki 12 przy Pracowni Ceramiki Artystycznej Aleksandry Kwolek

W ciągu czterech lat Impreza ewoluowała do ponadregionalnego wydarzenia. Podczas imprezy, co już jest tradycją, zbudowane zostały piece polowe do wypału ceramiki: piec japoński RAKU o ciągu zwrotnym, piec węgierski, piec "z papieru", piec dołowy oraz piec gazowy. Podczas całego dnia każdy uczestnik mógł zaznajomić się z technikami formowania ceramiki pod okiem instruktorów; tworzyć i wypalać własne formy ceramiczne. Dla chcących zmierzyć się z gliną, poznać rzemiosło ceramiczne czekał toczek garncarski.
Inspiracji dla własnych działań można było szukać na zaaranżowanej wystawie "RESPEKT 2006".
Na tej plenerowej wystawie prezentowane były prace ceramiczne uczestników imprezy w tym Gości Specjalnych. Zaproszenie w tym roku do uczestnictwa w roli Gościa Specjalnego zostało przyjęte przez Joannę Lewandowską, Małgorzatę Skałubę - Krentowicz, oraz Michała Puszczyńskiego. To uczyniło wielki honor Imprezie dając okazję obcowania ze znakomitymi ceramikami, którzy opowiedzieli o swojej pracy i projektach, w których są aktualnie zaangażowani.
Były filmy o tematyce ceramicznej, pokazy zdjęć.
Nie przerywając Warsztatów wraz ze zmierzchem zgodnie z ludową tradycja zakończenia letniego sezonu garncarskiego "Piecowy" na stole pojawiła się gęś.

 

Artyści: Joanna Lewandowska , Małgorzata Skałuba Krentowicz , Michał Puszczyński , Aleksandra Kwolek

http://www.cuforum.pl

Organizator: Stowarzyszenie Forum Ceramików