Purda Reaktywacja '2006

1900-1948-2006

Festyn zorganizowany w dniu 5 sierpnia 2006r. na zakończenie rocznego, polsko-niemieckiego projektu "Pamięć pogranicza" przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" i Urząd Gminy w Purdzie.

'Ogniem Malowana' prezentowała w Purdzie lepienie ceramiki z wykorzystaniem koła garncarskiego. Każdy z uczestników mógł spróbować swych sił w tworzeniu ceramiki

Koordynatorem projektu była Pani Elżbieta Traba, a głównym koordynatorem graficznym Janusz Pilecki.

Historia lokalna pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie historii Europy XX wieku

Projekt "Pamięć pogranicza" w Purdzie powstaje w ramach działań WK Borussia ze środków programu "Geschichtswerkstatt Europa" fundacji "Erinnerung, Zukunft, Verantwortung". W organizacji obozu "Borussii" pomogły Instytut Studiów Politycznych PAN i Instytut Zachodni.
"Pamięć pogranicza" - tak w skrócie nazywa się projekt ("Historia lokalna pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie historii Europy XX wieku. Studium przypadku na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka") realizowany od wiosny 2005 r. przez studentów/doktorantów z Polski i Niemiec.


Projekt składa się z dwóch uzupełniających i współgrających ze sobą części: naukowej i kulturowej. Impulsem było odnalezienie i skompletowanie unikalnych zapisów badań (1948 r.) młodych socjologów kierowanych przez profesora Stanisława Ossowskiego.

Część naukowa polega na opracowaniu bogatych materiałów badań z 1948 r. oraz badań przeprowadzonych przez naszą grupę badawczą w roku 2005.

Część kulturowa polega na przygotowaniu wystawy, skryptów o "pamięci pogranicza" oraz festynu podczas warsztatów kończących projekt 30 lipca - 7 sierpnia 2006.
Warsztaty historyczno-artystyczne - Purda Wielka koło Olsztyna

Cele:

  • Próba opisania i refleksji nad specyfiką polsko-niemieckiego pogranicza na przykładzie życiorysów i współczesności warmińskiej wsi Purda Wielka.
  • Wypracowanie z uczestnikami warsztatów wspólnego programu polsko-niemieckiego wiejskiego festynu historycznego
  • Integracja polskich i niemieckich studentów wokół wspólnie zebranych informacji o historii wsi i ich interpretacji
  • Przygotowanie wystawy Purda Wielka 1900-2006 oraz przygotowaniem dokumentacji historycznej Purda Wielka: pamięć pogranicza polsko-niemieckiego.

Grupa docelowa:
Warsztaty skierowane są w pierwszym rzędzie do studentów historii, socjologii i kulturoznawstwa z Polski i Niemiec. W drugim etapie, poprzez publikację i wystawę do wszystkich, którzy interesują się historią stosunków polsko-niemieckich i wieloetnicznością we współczesnej Europie.

Metody pracy:
Warsztaty socjologiczne i historyczne prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Polski i Niemiec.

  • Interaktywne spotkania na poziomie dwóch grup studentów z Polski i Niemiec.
  • Spotkania integracyjne z mieszkańcami wsi.
  • Wycieczka krajoznawcza.
  • Poznawanie metod badania pogranicza polsko-niemieckiego.
  • Praktyczne stosowanie metody ankietowej i obserwacji towarzyszącej.
  • Przygotowanie wystawy i dokumentacji


Na temat projektu [więcej... ]