Kętrzyn. Jarmark średniowieczny na św. Jakuba

Bazylika Kolegiacka św. JerzegoNa zakończenie podstawowego kursu ceramiki (20-25 lipca 2009) młodzi adepci sztuki ceramicznej wyruszyli w trasę po mazurskich pracowniach garncarskich. I tak niezaplanowanie 'Ogniem Malowana' trafiła do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego na Jarmark średniowieczny na św. Jakuba.

W czasie tegorocznego jarmarku odbywały się pokazy i prezentacje tradycyjnych rzemiosł: garncarstwa, tkactwa (m.in. krajek i tkanin według średniowiecznych technik), wikliniarstwa, kowalstwa. Na stoisku mincerza można było własnoręcznie wybić monetę wykonaną dawnymi technikami z okazji tegorocznego jarmarku. Na okazjonalnym papierze czerpanym można było odbić pieczęć lakową ze znakiem jarmarku.

W trakcie jarmarku odbywały się pokazy walk rycerskich, południe oznajmiała salwa zamkowej artylerii, a wieczorami odbywały się koncerty średniowiecznych pieśni.

Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba nawiązuje do tradycji średniowiecznych jarmarków, miejsc, gdzie ludowa tradycja przeplatała się z treściami religijnymi. Jest kontynuacją tradycji kultu św. Jakuba w Kętrzynie. Bractwo, któremu patronował św. Jakub Starszy, patron wędrowców i pielgrzymów, było najbardziej licznym bractwem w średniowiecznym Kętrzynie /oficjalna strona Kętrzyna/

Fotogaleria