Giżycko, 31 sierpnia 2010r. W projekcie "Twoja Szansa" uczestniczą osoby niepełnosprawne.

Tworzeniu towarzyszy entuzjazm!Grupa osób niepełnosprawnych objętych pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podczas czterodniowych warsztatów ceramicznych poznawała tajniki produkcji ceramiki użytkowej. Efekty pracy grupy można było podziwiać w Pracowni 'Ogniem Malowana'.

Gazeta Giżycka | 2 - 8 września 2010 | rubryka: Giżycko | strona: 7 | autor: AB

Zajęcia odbywały się w ramach projektu aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie giżyckim "Twoja Szansa". Projekt nadal trwa i uczestniczy w nim 30 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku produkcyjnym, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu podzieleni na grupy przystąpili do rozmaitych działań. Począwszy od 1 marca skorzystali z konsultacji indywidualnych psychologa, doradcy zawodowego, warsztatów umiejętności społecznych. Byli też współorganizatorami imprezy z okazji Dni Rodziny w Powiecie Giżyckim - Biegi Rodzinne.

W sierpniu podczas wizyty studyjnej w Olsztynie zapoznawali się z infrastrukturą socjalną i chronionym rynkiem pracy. Uczestnicy sierpniowych warsztatów ceramicznych chętnie opowiadali o zajęciach, chwalili się wykonanymi filiżankami, półmiskami, paterami.

- Mnie było trochę łatwiej, bo już wcześniej uczestniczyłem w podobnych warsztatach - w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej - mówi pan Adam. - Mogłem pomóc kolegom, którzy w większości pierwszy raz lepili z gliny.

"Etap ceramiczny" projektu podsumowała Małgorzata Świdzińska, autorka I koordynatorka "Twojej Szansy". - Każdy z was ma talent - mówiła pani Małgorzata. - To, co zrobiliście jest bardzo piękne. Przed wami dalsze działania. 12 września wraz z pozostałymi uczestnikami "Twojej Szansy" pojedziecie na turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze. Później w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku będziecie mogli wziąć udział w kursach zawodowych. Mam nadzieję, że dzięki takim szkoleniom znajdziecie pracę.

Projekt "Twoja Szansa" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy w 2010r. Dzięki wsparciu partnera projektu - Powiatowego Urzędu Pracy - październik i listopad będą okresem kursów zawodowych, dzięki którym beneficjenci dostaną szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych I zaistnienia na rynku pracy.

W pracowni garncarstwa uczestnicy warsztatów ceramicznych zdobywali umiejętność wykonywania naczyń gospodarstwa domowego:

  • Talerzy obiadowych, deserowych, pater - metodą plastrów na formach gipsowych, a zdobionych fakturami i angobami.
  • Misek na zupę, kubków, filiżanek, misek śniadaniowych - w formach gipsowych z masy lejnej, zdobionych angobami i stemplami.
  • Czarek, miseczek, cukiernic - w formach gipsowych metodą kulek i wężyków, lepionych z wolnej ręki - metodą wałeczków.

Share |